cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
4 Replies

Re: Ako skopírovať obojstranný dokument

Jump to solution

Ďakujem za vysvetlenie a odpoved

0 Kudos
TammyL-Xerox
Community Manager
Community Manager

Re: Ako skopírovať obojstranný dokument

Jump to solution

Hello Vladimir59, 

I look at the specification and it looks like you have a ADH (automatic document handler) and not a DADH (duplex automatic document handler) which is required for auto duplex.  Your only option is for manual duplex of coping. 

Thanks,
TammyL-Xerox
Community Manager

Be sure to click Kudos for those who have helped you.
Select Accept as Solution for posts that have helped to solve your issue(s)!
0 Kudos

Re: Ako skopírovať obojstranný dokument

Jump to solution

Ak dám 10 dokumentov jednostranných a nadstavim obojstrannu tlač tak ich tlačiareň vytlačí 5obojstranne ale ako skopirujem obojstranný dokument musím ručne otočiť dokument aj papier na ktorý kopírujem, skener v tejto tlačiarne skenuje iba jednostranne

0 Kudos
TammyL-Xerox
Community Manager
Community Manager

Re: Ako skopírovať obojstranný dokument

Jump to solution

Hello Vladimir59, 

Please refer to your other post for instuctions on how to copy 2 sided. 

Thanks,
TammyL-Xerox
Community Manager

Be sure to click Kudos for those who have helped you.
Select Accept as Solution for posts that have helped to solve your issue(s)!

Ako skopírovať obojstranný dokument

Jump to solution
Product Name: Xerox C235 Color Multifunction Printer
Operating System: Nešpecifikované
 
0 Kudos