cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Zeynep Irem
New Member
New Member

pc yazıcıyı okumuyor

Product Name: Phaser 3020
Operating System: Windows 10

iyi akşamlar, Asus marka bilgisayarımdan yazıcıyı kullanmıyorum. hem kablo hem de wifi üzerinden olmuyor. benzer bilgisayar ve aynı yazıcı olan arkadaşım yapabiliyor. büyük ihtimalle bilgisayar kaynaklı bir sorun. önerisi olan var mı?

0 Kudos
1 Reply
CathyO-Xerox
Community Manager
Community Manager

Re: pc yazıcıyı okumuyor

Hello Zeynep,

I would recommend uninstalling and reinstalling the Xerox Print Driver.

Thanks,
CathyO-Xerox
Community Manager

Be sure to click Kudos for those who have helped you.
Select Accept as Solution for posts that have helped to solve your issue(s)!
0 Kudos